FIND THE ANSWERS

Akkam nagaa jirtuu?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Akkam nagaa jirtuu?


Answers

Akkam nagaa jirtuu, gootowwan goototaa, Sanyiin dhaalaa biyyaa ilmaan Oromootaa, Baga nagaa taatan nageenyi furmaataa, Anis nagaan qaba, yoo ta'es baqataa,
Read more
Positive: 62 %
Akkam nagaa jirtuu, gootowwan goototaa, Sanyiin dhaalaa biyyaa ilmaan Oromootaa, Baga nagaa taatan nageenyi furmaataa, Anis nagaan qaba, yoo ta'es baqataa,
Read more
Positive: 59 %

More resources

Akkam nagaa jirtuu,ilmaan Oromtichaa, Ilmi Baarentumaa fi ilmi Boorantichaa, Jaallan qabsoo Sabaa,dhamni hangaftichaa, Baga nagaa taatan,xiqqaa fi guddaan ...
Read more
Positive: 62 %
Ashamaa harka fuunee akkam jirtuu? Mee yoo carraan lootarii qarhiin miliyoona 3 siif bahee jalqaba irratti maal ittiin goota? #Nyanyu_Bishan
Read more
Positive: 57 %
Ammas akkuma kaleessaa. . Duraan dursee akkam nagaa jirtuu jechuudhan jalqabuun barbaada.itti aansee hordoftoota amantii muslima hundaan baga ...
Read more
Positive: 43 %
This WordPress.com site is the bee's knees ... Dh.D.U.O Akkam nagaa jirtuu,gootowwan goototaa, Sanyiin dhaalaa biyyaa ilmaan Oromootaa, Baga nagaa taatan ...
Read more
Positive: 20 %

Show more results