FIND THE ANSWERS

Bila ke dalam 20ml larutan H2SO4 2.0 M ditambahkan air hingga v:50ml . Maka kemolaran larutan ?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Bila ke dalam 20ml larutan H2SO4 2.0 M ditambahkan air hingga v:50ml . Maka kemolaran larutan ?


Answers