FIND THE ANSWERS

Can someone translate this ilocano? Kayat mon sa nga mabuong Dayta duwa nga itlog mo Agraman ta billet tuleng mo?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Can someone translate this ilocano? Kayat mon sa nga mabuong Dayta duwa nga itlog mo Agraman ta billet tuleng mo?


Answers