FIND THE ANSWERS

Como se contestas (que cantidad de hidroxido de calcion de 80porciento de pureza se necesita para obterner 500g de cloruro de calcio)?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Como se contestas (que cantidad de hidroxido de calcion de 80porciento de pureza se necesita para obterner 500g de cloruro de calcio)?


Answers