FIND THE ANSWERS

Is the correct Hawaiian grammar "Ke ala o ka iwa" or "Ke ala a ka iwa"?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Is the correct Hawaiian grammar "Ke ala o ka iwa" or "Ke ala a ka iwa"?


Answers