FIND THE ANSWERS

Kung iyong ihahambing ang civilisasyon sa greece sa roma, ano ang maituturing mo na mas malakas na imperyo at bakit? pls answer?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Kung iyong ihahambing ang civilisasyon sa greece sa roma, ano ang maituturing mo na mas malakas na imperyo at bakit? pls answer?


Answers