FIND THE ANSWERS

Paano ang ginagawang proseso ng pamahalaan upang maipamahagi ang pondo na nalilikom ng gobyerno sa iba't ibang departamento at ahensya nito?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Paano ang ginagawang proseso ng pamahalaan upang maipamahagi ang pondo na nalilikom ng gobyerno sa iba't ibang departamento at ahensya nito?


Answers