FIND THE ANSWERS

Tinh chat hinh thoi?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Tinh chat hinh thoi?


Answers

Bài 11 HÌNH THOI –o0o– 1. Định nghĩa : hình thoi là Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. 2. Tính chất : Trong hình thoi : a) hai ...
Read more
Positive: 51 %
Hình thoi trong hình học Euclide là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau hay hình ...
Read more
Positive: 48 %

More resources

Tìm hiểu về các tính năng mới trong Bản cập nhật Kỷ niệm Windows: Edge, Cortana, Windows Hello, Mực & và tính năng cập nhật ...
Read more
Positive: 51 %
Rồi sự khoái lạc dâng cao lên trời, anh bắn ra một dòng tinh nóng hổi vào trong cơ thể Thảo.
Read more
Positive: 46 %
Find right answers right now! Tinh chat hinh thoi? More questions about Health
Read more
Positive: 32 %
1. Đường trung tuyến của tam giác. Trong hình 21 : - Đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC ...
Read more
Positive: 9 %

Show more results

Anonymous80693
Login to your account
Create new account